logotype.jpg

 
Profil

Byudvikling, dialog og inddragelse

Siden 2005 har jeg arbejdet som selvstændig konsulent med dialogbaserede processer i byudviklingsprojekter, byggerier og boligrenoveringsopgaver for kommuner, virksomheder og boligselskaber. 

Jeg yder rådgivning i forhold til hele dialogprocessen. Jeg udarbejder planer for kommunikation og interessentinddragelse, styrer hele processen, og facilliterer workshops, dialogmøder og andre arrangementer undervejs i forløbet.

Jeg fungerer som konkurrencerådgiver, og kan tilbyde design af den samlede proces, udarbejdelse af konkurrenceprogrammer, samt planlægning og facilitering af alle delelementer. 

Jeg deltager også i konkurrencer, som del af tværfaglige teams, hvor mine ansvarsområder er borger - og interessentinddragelse, beboerdialog og kulturområdet.

Jeg har en bred vifte af samarbejdspartnere og stor erfaring med at arbejde i tværfaglige teams. Jeg samarbejder blandt andet med tegnestuen Vandkunsten, ingeniørfirmaet Wissenberg, COWI, Niras, Marianne Levinsen Landskab, Nova5 Arkitekter, SWECO og Dorte Mandrup Arkitekter.

Du kan se min bog Bedre interessentinddragelse, her til venstre. Bogen giver inspiration til arbejdet med kommunikation og borger- og interessentinddragelse i byudviklingsprojekter, og er udgivet med økonomisk støtte fra Realdania.

For nylig har jeg researchet og skrevet tekster til Realdania Bys publikation, Dialog og Deltagelse i byudvikling, der handler om at bruge interessentinddragelse som strategisk og værdiskabende værktøj i byudviklingsprojekter. Publikationen kan ses på Realdania Bys hjemmeside under Viden og Kompetence.

 

 

 
forsideBedre125px.png
 
Erfaringer
Hvidovre Bymidte
Roskilde Kulturstrøg
Nye visioner for Grønlandske Handels Plads
VANDPLUS i Lindevangsparken
Bedre by i Espergærde
Gårdhusene i Albertslund Syd
Børn og unge på Christianshavn
Fremtidens Forstad - Glostrup
Dialog om udviklingsplan for Køge Kyst
Ballerup Bymidte i det 21. århundrede
Områdefornyelse i nedslidt erhvervskvarter i Gladsaxe Kommune
Beboerne med i bevarende lokalplan
Folkeskole i Ørestad
Nyt liv i Sundholm
Parallelopdrag om Israels Plads
adresseminusemail.jpgadresseEmail.jpg